Quy trình tiếp nhận xây nhà ở trọn gói

Đối với công trình xây nhà ở trọn gói hầu hết ở đơn vị thi công nhà ở đều không có một khuôn mẫu nhất định, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng trình bày quy trình tiếp nhận công trình thi công nhà ở trọn gói trong bài viết này.

Việc đầu tiên cần làm trong việc tiếp nhận công trình xây nhà trọn gói chính là việc chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng, xử lý yêu cầu và đưa ra một giải pháp xây dựng nhà ở trọn gói hợp lý nhất.

Sau khi cùng quý khách hàng thống nhất giải pháp xây dựng chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế sơ bộ và trình bày bản thiết kế với khách hàng, chốt yêu cầu và giải pháp đối với bản thiết kế sơ bộ chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế chi tiết từ cơ kết cấu tới thiết kế nội thất – ngoại thất một cách chi tiết cụ thể.

Tiếp đến của quy trình xây dựng nhà trọn gói, chúng tôi sẽ trình bày bản vẽ chi tiết và dựa vào bản vẽ chúng tôi kèm theo báo giá chi tiết tới quý khách hàng. Sau khi thống nhất được giá chúng tôi sẽ cùng khách hàng tìm kiếm giải pháp thi công xây nhà trọn gói.